Dây Calling Kit kết nối Polycom với máy tính

Liên hệ

Cáp kêt nối điện thoại hội nghị Polycom với PC, gồm 1 đầu 2.5mm kết nối với Polycom và 2 đầu 3.5mm kết nối với PC, Sử dụng cho các điện thoại hội nghị Polycom sound station có mở rộng và không mở rộng.