Dây Nối Dài Camera Polycom HDX 10m,15m

Liên hệ

Thông thường kích thước tiêu chuẩn của các loại dây nối là 3m, nhưng hiện nay đặc biệt tại Nam Long Telecom đã có loại dây dài 10m, 15m vô cùng tiện lợi để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng