Nguồn Polycom Soundstation2

Liên hệ

Khi sử dụng điện thoại hội nghị polycom soundstation2 lâu và không bảo quản kỹ lưỡng sẽ bị hỏng cục nguồn (hư main hay bị cháy nổ) và bạn cần một cục nguồn thay thế để thiết bị hoạt động trở lại.