Poly G10-T  

Liên hệ

Bộ thiết bị Poly G10-T bao gồm:

  • Poly GC8

  • Lenovo ThinkSmart Edition Tiny

  • WALL/VESA MOUNT

  • 10 mét cáp quang USB tốc độ cao