Bộ thiết bị hội nghị Polycom G7500 4k codec | G7500 datasheet

Liên hệ

Thiết bị hội nghị truyền hình Poly G7500, gồm:

 • Bộ xử lý codec: P011 Poly G7500 4k Base Unit
 • Camera: EagleEye Cube | EagleEye Producer | Poly Studio E70
 • Microphone đa hướng: Poly IP Microphone
 • Điều khiển từ xa: P010 Bluetooth remote control
 • Tùy chọn:
  ✔️ Poly TC8
  ✔️ Poly IP Table Microphone
  ✔️ Poly Microphone IP Adapter
  ✔️ EagleEye IV Camera
  ✔️ EagleEye Producer Camera
  ✔️ Poly Studio E70 Camera
  ✔️ EagleEye Cube USB Camera
  ✔️ EagleEye Director II Camera