Poly Lens- Phần mềm quản lý thiết bị dựa trên đám mây

Liên hệ

  • Tận dụng thiết bị đơn giản tích hợp một hoặc nhiều thiết bị trong vòng vài phút.
  • Quản lý giọng nói, video và tai nghe trong một giao diện duy nhất.
  • Sử dụng nguồn cung cấp dữ liệu thông minh để theo dõi trạng thái kết nối và tình trạng của thiết bị.
  • Làm được nhiều việc hơn, tốn ít thời gian hơn với hàng loạt chính sách dữ liệu
  • Cho phép người dùng tích hợp tất cả trong một với một cách tốt nhất cho các thiết bị cá nhân của doanh nghiệp.