Poly Studio P5

Liên hệ

  • Hình ảnh sắc nét chuyên nghiệp.
  • Khả năng quang học của camera Studio P5 đạt cấp độ chuyên nghiệp.
  • Micro Poly Studio P5 định hướng loại bỏ tiếng tạp âm hoàn hảo.
  • Giải pháp tiết kiệm không gian.
  • Làm việc linh hoạt, tự do.