Poly Sync 40, sync 40+ Loa hội nghị

Liên hệ

  • Linh hoạt
  • Giảm thiểu tiếng vọng và tạp âm
  • Âm thanh cao cấp chuyên nghiệp
  • Cài đặt dễ dàng để nhanh chóng bắt đầu cuộc họp