Polycom MSR200

Liên hệ

Polycom MSR200 là bộ thiết bị dành cho phòng họp nhỏ trong dòng Polycom MSR Series. Các thiết bị trong bộ hội nghị truyền hình Polycom MSR200 là những thiết bị được trang bị công nghệ hiện đại mới nhất, bao gồm:

  • Surface Pro 4
  • Polycom MSR Dock
  • 1080p webcam
  • Polycom RealPresence Trio