Polycom MSR300

Liên hệ

Các thiết bị trong bộ hội nghị truyền hình Polycom MSR300 là những thiết bị được trang bị công nghệ hiện đại mới nhất, bao gồm:

  • Surface Pro 4
  • Polycom MSR Dock
  • Camera EagleEye MSR 12xMPTZ.
  • Điều khiển camera USB
  • Polycom RealPresence Trio