Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2 Duo Exp

Liên hệ

SoundStation 2 Duo Exp là dòng điện thoại hội nghị của Polycom được sử dụng trong các phòng họp với quy mô vừa, số lượng thành viên tham dự cuộc họp lên tới 20 người. Chiếc điện thoại này được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại hội nghị đáng dùng nhất hiện nay.