Polycom SoundStation 2 Duo

Liên hệ

Polycom Soundstation 2 Duo là điện thoại hội nghị được sử dụng cho phòng họp có quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với sức chứa khoảng 10 thành viên cùng tham gia.

Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation 2 Duo là sự cải tiến của dòng sản phẩm Polycom Soundstation 2, từ dòng điện thoại hội nghị chỉ đơn thuần là analog đã được nâng cấp thêm với tính năng VoIP giúp đa dạng hơn trong việc gọi thoại cho cuộc họp.