Polycom Soundstation2 Non EXP

Liên hệ

Polycom Soundstation2 Non EXP là dòng điện thoại hội nghị của hãng Polycom, không có khả năng mở rộng Microphone, có màn hình hiển thị. Giải pháp âm thanh thoại phù hợp cho phòng họp tầm trung.