Remote Polycom Group | Điều khiển từ xa Polycom Group

Liên hệ

Remote Polycom Group là điều khiển từ xa sử dụng cho Polycom Group Series, có thể sử dụng cho bộ Group 300, Group 310, Group 500, Group 700.