Aver EVC 900

Liên hệ

Aver EVC 900 

Aver EVC 900 là sản phẩm của hãng sản xuất Aver đến từ Đài Loan, Aver EVC 900 là hệ thống đạt hiệu suất cao, chi phí thấp với MCU 10 điểm.