AVER EVC 950

Liên hệ

EVC950 Aver là giải pháp hội nghị truyền hình hoàn hảo cho phòng hội thảo lớn và thính phòng. Nó cung cấp một cách hiệu quả chi phí cho các doanh nghiệp để kết nối lên đến 10 điểm cầu và tận hưởng đầy đủ video HD và chia sẻ nội dung, cung cấp một sự trở lại cạnh tranh nhất về đầu tư.