AVER EVC300

Liên hệ

Aver Evc300 là giải pháp thiết bị hội nghị truyền hình hoàn hảo cho phòng họp lớn và hội trường.