CX5100 Unified Conference Station

Liên hệ

Polycom CX5100 là điện thoại hội nghị dùng cho các cuộc họp trực tuyến từ xa với camera 360 độ sắc nét bao quát toàn bộ căn phòng và được kết hợp với giao thức SIP cho cuộc thoại.