Máy chủ vật lý Polycom Rack Server 630

Liên hệ

Máy chủ vật lý Polycom Rack Server 630

Tên sản phẩm: Polycom Rack Server 630 
1U 
Bộ xử lý: 2 x Xeon E5-2620V3 / 2.4 GHz 
RAM: 16 GB 
Ổ cứng: HDD 2 x 300 GB