Nguồn Polycom HDX

Liên hệ

Nguồn Polycom HDX là bộ cung cấp nguồn cho điện thoại hội nghị polycom các dòng Polycom HDX 6000, polycom HDX 7000, polycom HDX 8000.