Nguồn Polycom SoundStation IP 6000

Liên hệ

Khi sử dụng điện thoại hội nghị polycom IP 6000 lâu và không bảo quản kỹ lưỡng sẽ bị hỏng cục nguồn (nguyên nhân có thể do hư main hay bị cháy nổ) và bạn cần một cục nguồn thay thế để thiết bị hoạt động trở lại.