Polycom SoundStation IP 5000

Liên hệ

Polycom SoundStation IP 5000 là dòng điện thoại hội nghị IP cao cấp của hãng Polycom. Giải pháp phù hợp cho các cuộc hội họp nhóm và phòng họp nhỏ.