Polycom VVX 350

Liên hệ

Là dòng điện thoại bàn IP phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cho chất lượng âm thanh tốt nhất

Dễ triển khai cấu hình và cài đặt