Remote HDX

Liên hệ

Remote HDX là thiết bị điều khiển từ xa sử dụng trong hội nghị truyền hình của Polycom, cho phép làm việc đa dạng với hệ thống các video cũ hơn và tương thích từ xa với nhiều dòng sản phẩm như Polycom HDX 6000, HDX 7000, HDX 8000, HDX 9000, VSX 6000, VSX 7000, VSX 8000, VSX 7000e.