Polycom VVX 150

Liên hệ

Điện thoại bàn IP Polycom VVX 150 là điện thoại bàn IP dành cho doanh nghiệp chất lượng cao 2 line, chất lượng âm thanh cao cấp mang lại hiệu quả tuyệt vời !