Điện thoại hội nghị Polycom VoxBox Speakerphone

Liên hệ

Linh kiện kèm theo

– Hộp

– Cáp USB 4 feet (1,2 met)

– Cáp bảo mật USB dài 10 feet (3 met)