Phần mềm Pexip Infinity

1VNĐ

Phần mềm hội nghị truyền hình Pexip Infinity được sử dụng như một điểm cầu và kết nối trực tiếp để tham gia vào các cuộc hội nghị. Đây là một ứng dụng cộng tác mạnh mẽ mở rộng hội nghị truyền hình từ phòng hội nghị truyền thống đến máy tính, điện thoại thông minh và các nền tảng họp cloud như Zoom, Ms Teams.

Nam Long Telecom cung cấp phần mềm và license Pexip Infinity giá rẻ