Tổng đài điện thoại DELTAPATH FRSIP

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Deltapath frSip UC Platform (tổng đài ip)  cho phép bạn kết nối toàn cầu miễn phí, tích hợp hoàn hảo với hội nghị truyền hình và CRM, ghi âm cuộc gọi. Giải pháp cho phép thống nhất một hệ thống, một số, một mạng, đơn giản hóa cơ sở hạ tầng, đem lại những giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp.