Poly G40-T

Liên hệ

Bộ thiết bị hội nghị truyền hình Poly G40-T bao gồm  :

  • Poly GC8
  • Lenovo ThinkSmart Edition Tiny
  • WALL/VESA MOUNT
  • 10 mét cáp quang USB tốc độ cao
  • Poly Studio