Camera họp trực tuyến Poly Studio E70

Liên hệ

  • Ống kính kép với cảm biến 4K 20 megapixel
  • Công nghệ camera thông minh Poly DirectorAI
  • Tích hợp linh kiện điện tử riêng biệt có cơ sở
  • Bao gồm các phần mềm quản lý Poly Lens
  • Kết nối với Microsoft Teams Rooms trên Windows và Poly G7500