Poly Studio X30

Liên hệ

Poly Studio X30 dùng trong các cuộc họp với không gian nhỏ. Tất cả được tích hợp trong 1 thanh video poly studio X30.