Polycom Ceiling Microphone

Liên hệ

Polycom Ceiling Microphone là loại Micro mở rộng treo trần của hãng Polycom được thiết kế sử dụng cho mọi loại phòng họp.