Polycom MSR400

Liên hệ

Polycom MSR400 là hệ thống 1 gói thiết bị hội nghị truyền hình bao gồm phần cứng và phần mềm dùng cho các

  • Polycom MSR Dock
  • Polycom CX5100
  • Microsoft Surface Pro 4
  • App Skype Meeting