Polycom RealPresence Group 700

Liên hệ

Polycom Group 700

  • Thiết bị hội nghị truyền hình của hãng Polycom được thiết kế dựa trên chuẩn của Video conference có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng.
  • Phù hợp với quy mô doanh nghiệp lớn, phòng đào tạo, phòng học có yêu cầu chuẩn về âm thanh và video.
  • Kết nối đến 8 điểm cầu.