Microphone Polycom Array

Liên hệ

Tính năng của microphone Polycom Array:

  • Độ bao phủ 360 độ;
  • Âm thanh độ trung thực cao 22 kHz;
  • Cáp 7.6 M được bao gồm;
  • Nút sáng cho chỉ báo tắt tiếng.