Expansion Microphone Polycom – Microphone Mở Rộng

Liên hệ

Expansion Microphone Polycom giúp  khuếch tán âm thanh cho các thiết bị hội nghị, giúp cuộc đối thoại được rõ ràng, thu âm chuẩn mà không bị nhiễu.