Thiết bị hội nghị truyền hình Poly G200

Liên hệ

  • Poly G200 cho phép mọi người họp nhóm trao đổi và chia sẻ ý tưởng nội dung một cách rõ ràng.
  • Cung cấp video HD 1080p cùng hình ảnh tự nhiên sắc nét.
  • Mang đến sự cộng tác hiệu quả, kết nối mọi thành viên tham gia trong cuộc họp.