AVER EVC 100

Liên hệ

Aver Evc100

Thiết bị họp trực tuyến kết nối hai điểm cầu Aver Evc100 là thiết bị của hãng đến từ Taiwan, Aver Evc100 có đầy đủ tính năng họp trực tuyến với ưu thế giá tốt chất lượng cao.