Polycom MSR – USB Camera

Liên hệ

Dòng Camera MSR 12X-L mới của Polycom cho phép kết nối với cổng USB vào máy tính hoặc laptop. Giúp cung cấp chất lượng hình ảnh họp qua phần mềm trên laptop hoặc máy tính đạt được chất lượng hiệu quả Full HD1080P.